Róże Żywego Różańca

Spotkania:
I środa miesiąca - Msza św. o godz. 18.30 (17.30) lubII niedziela miesiąca - Msza św. o godz. 7.30 a po niej spotkanie w kościele.

Opiekun:
ks. Bogusław Pociask SCJ

Cel wspólnoty:
codzienna modlitwa różańcowa w wyznaczonych intencjach.

Jest to wspólnota religijna osób świeckich, które rozważają codziennie i odmawiają jeden dziesiątek Różańca w intencji misyjnej - papieskiej, Róża składa się z 20 osób, które mają obowiązek wielbić i naśladować Maryję oraz w szczególny sposób wystrzegać się grzechów ciężkich. Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy dochować wierności Bogu, wytrwać w dobrym, bronić od złego siebie i bliskich. W tym pomaga życie sakramentalne (spowiedź i Komunia św.)