Rys historyczny

Miejscowość położona jest po południowej stronie Tarnowa. Jej wschodnią granicę wyznacza rzeka Biała. Jak stare porzekadło głosi, nazwa Koszyce Małe wywodzi się od wilklinowych koszyków, których wyplataniem zajmowała się zamieszkująca te tereny ludność. Koszyce Małe od 1420 r. do końca XVI wieku były własnością Pakoszowskich herbu Ostoja. W XVI wieku znajdowały się tu liczne ośrodki hodowli ryb, których właściciele zakładali stawy, wykorzystując przepływający między Koszycami Wielkimi a Małymi potok, zwany „Zimną Wodą”. W drugiej połowie XIX w. majątek wykupili Żydzi, którzy wybudowali dworek, nabyty w 1917 r. przez Siostry Urszulanki. Do kaplicy w ich domu zaczęli uczęszczać miejscowi wierni.

Początki duszpasterstwa w Koszycach Małych sięgają roku 1954, natomiast od 1 lipca 1972 r. pracę duszpasterską w Koszycach Małych rozpoczęli kapłani ze Zgromadzenia Księża Najśw. Serca Jezusowego. Rektorem Kaplicy został mianowany ks. Stanisław Marek Dadej SCJ, a jego wikariuszem ks. Marian Kowalczyk SCJ. W r. 1973 została utworzona w Koszycach Małych samodzielna placówka rektoralna (wikariat eksponowany). W 1975 r. Wikariuszem Eksponowanym zostaje ks. Marian Banaś SCJ, a wikariuszem współpracownikiem ks. Jan Krzysztof SCJ. 26 października 1980 r. odbyło się poświęcenie cmentarza i wybudowanej na nim Kaplicy Cmentarnej.

Dnia 6 grudnia 1980 roku została erygowana samodzielna parafia pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego. 2 czerwca 1985 r. rozpoczęto budowę nowego kościoła, który wznoszony był w sześcioletnim trudzie przy udziale całej Parafii pod kierunkiem ówczesnego proboszcza ks. Jerzego Choczaja SCJ i inżyniera nadzoru kościoła i klasztoru Kazimierza Furgalskiego. Nowo wybudowany Kościół Parafialny został poświęcony 22 grudnia 1991 r. przez biskupa Jana Styrnę.

W 1992 r. proboszczem został mianowany ks. Jan Romanek SCJ. W tym czasie w nowo erygowanym domu zakonnym w dniu 12 sierpnia 1992 r. przełożonym został ks. Józef Gaweł SCJ. W lutym 1996 r. dom zakonny w Koszycach Małych zostaje podniesiony do rangi Rektoratu. Rektorem zostaje ks. Kazimierz Dadej, który pełni również funkcję opiekuna domu rekolekcyjnego. W domu tym swoje rekolekcje i dni skupienia przeżywali wierni z różnych stron Polski, zarówno młodzież i dzieci, jak i ludzie starsi oraz osoby duchowne.


Obecnie parafia w Koszycach Małych liczy ok. 2000 wiernych, a terytorialnie obejmuje miejscowość Koszyce Małe i część Koszyc Wielkich.


W skrócie:

Diecezja tarnowska - Dekanat: Tarnów - Zachód
Parafia pod wezwaniem: Najświętszego Serca Pana Jezusa
Początki duszpasterstwa przy Kaplicy SS. Urszulanek: 1917
Objęcie placówki przez Księży Sercanów: 1.07.1972
Utworzenie samodzielnej placówki - Wikariat eksponowany: 1973
Poświęcenie cmentarza i Kaplicy cmentarnej: 26.10.1980
Erygowanie parafii: 6.12.1980
Poświęcenie nowego kościoła parafialnego: 22.12.1991
Erygowanie Domu Zakonnego i rozpoczęcie działalności Domu Rekolekcyjnego: 12.08.1992
Utworzenie samodzielnego Rektoratu: 2.02.1996