Pogrzeb chrześcijański

Pogrzeby w naszej parafii celebrowane są w kościele parafialnym, w dniu i o godzinie ustalonej w kancelarii. 

Pogrzeb chrześcijański jest obrzędem liturgicznym Kościoła i przysługuje wierzącym i praktykującym członkom wspólnoty parafialnej. Rodzina bądź bliscy zmarłego powinni zgłosić się w kancelarii parafialnej po załatwieniu formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego w Tarnowie oraz w Urzędzie Gminy w Tarnowie; w Koszycach Małych jest Cmentarz Komunalny a jego zarządcą jest Urząd Gminy.

W kancelarii parafialnej należy przedstawić:

  • aktu zgonu z USC
  • zaświadczenie o zaopatrzeniu sakramentami świętymi
  • w przypadku, gdy zmarły nie był naszym parafianinem wymagana jest pisemna zgoda proboszcza parafii, w której zmarły mieszkał.

Msza święta pogrzebowa wraz z obrzędami pogrzebu sprawowana jest w kościele parafialnym a następnie kondukt żałobny udaje się na cmentarz gdzie mają miejsce dalsze obrzędy. Pół godziny przed Mszą św. jest odmawiany różaniec w intencji osoby zmarłej, którą żegnamy (zazwyczaj modlitwę tę prowadzi ktoś z pracowników zakładu pogrzebowego).  Wszystkich uczestniczących w ceremonii pogrzebowej zachęcamy do wcześniejszego przystąpienia do sakramentu pokuty, aby w czasie Mszy św. przyjąć Komunię Św. ofiarując ją za osobę zmarłą. 

 

Msze św. zamawiane w dniu pogrzebu - odpowiedzi na stawiane nam pytania

W związku z pogrzebem (odprawianym w naszym kościele) zamawiane są Msze św. za osobę zmarłą - co jest zwyczajem godnym pochwały. Po pogrzebie sprawowane są Msze św. na które zapraszamy nie tylko rodzinę zmarłego ale także osoby, które te Msze św. zamówiły. Istnieje również możliwość duchowej łączności i modlitwy dzięki istniejącej transmisji z naszego kościoła.

Informacje odnośnie intencji Mszy św. podawane są w niedzielę podczas ogłoszeń duszpasterskich, są także na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej parafii - do której odsyłamy.

Informujemy, że Mszy św. zamawianych przy okazji pogrzebu jest zazwyczaj bardzo dużo i dlatego nie wszystkie mogą być odprawione w naszym kościele bądź trzeba nieco dłużej zaczekać na termin sprawowania Mszy św.

Kodeks Prawa Kanonicznego mówi, iż nie powinno się kumulować intencji mszalnych dłużej niż na 365 dni (tzn. należy zatrzymać w parafii tyle intencji, aby można było odprawić je w ciągu roku od dnia ich przyjęcia). KPK mówi również, iż nie należy odmawiać przyjęcia intencji ale wyjaśniać, że nadwyżka (intencji) będzie przekazana konkretnemu księdzu lub biskupowi, który przekaże je innym księżom (por. kan. 953, 954, 956).

Zatem nie możliwe jest ustalenie, bezpośrednio po pogrzebie terminu odprawienia wszystkich zamówionych Mszy św. (jak tego niektórzy oczekują). Zapewniamy Was jednak Drodzy Parafianie, że przyjęte przez nas intencje zostaną odprawione ale w odpowiednim czasie (w naszej parafii lub poza nią - odprawione według istniejących możliwości).

Warto zauważyć, że prócz intencji przyjętych w dniu pogrzebu jest wiele innych intencji zamawianych przez naszych parafian w ciągu roku: za żyjących i za zmarłych – intencji tych jest również bardzo dużo; na dodatek zamawiane są one z dużym wyprzedzeniem. Tak więc mają one pierwszeństwo gdyż już figurują w „Księdze intencji”. Poza tym wpisanie do księgi tak dużej ilości „intencji pogrzebowych” wypełniłoby wolne miejsca i pozbawiło na wiele miesięcy możliwości zamawiania Mszy św. przez pozostałych parafian.

Prosimy zatem o wyrozumiałość a zarazem wyjaśniamy, że w naszym kościele Msze św. odprawiają codziennie zazwyczaj dwaj księża: Proboszcz i Wikariusz. Pozostali Księża ze wspólnoty zakonnej sprawują Eucharystię w naszym kościele, jeśli to nie koliduje z ich obowiązkami.

Ponieważ Mszy św. przyjętych w związku z pogrzebem jest bardzo dużo dlatego też zgodnie z wytycznymi Kodeksu Prawa Kanonicznego część intencji odprawiana jest przez Księży z naszej wspólnoty zakonnej (w parafii lub poza nią), zaś pozostałe intencje (w porozumieniu z rodziną zmarłego) przekazywane są innym księżom np. na Mołdawię ks. Marcinowi Janusiowi SCJ - pochodzącemu z naszej parafii. Zmarłych za których odprawiane są Msze św. poza parafią wspominamy również w naszym kościele w czasie Modlitwy wiernych.

(Zamieszczamy to szczegółowe wyjaśnienie w związku ze stawianymi pytaniami odnośnie odprawiania Mszy św. zamawianych w dniu pogrzebu)