Grupa Ojca Pio

Spotkania: 
II piątek miesiąca - Msza św. o godz. 18.30 (17.30), a po niej spotkanie w domu zakonnym lub w kościele.

Opiekun:
ks. Bogusław Pociask SCJ 

Cel wspólnoty:
odpowiadanie na oczekiwania Kościoła i świata przez codzienną modlitwę i zaangażowanie (przeciwstawianie się fali laicyzacji).

Grupy Modlitwy to stowarzyszenie osób świeckich, którzy chcą odpowiadać na oczekiwania Kościoła i świata. W tym trudnym momencie Grupy Modlitwy są powołane, zgodnie z wolą Ojca Pio, by tym bardziej były „szkołami wiary i ogniskami miłości”, przez modlitwę, czynną miłość i chrześcijańską formację i w ten sposób przeciwstawiały się fali laicyzacji, która niesie z sobą wielkie zniszczenie wartości etycznych i duchowych w sumieniach ludzi i w społeczeństwie.

Świadomość przynależności do wspólnoty kościelnej wraz z ustawicznym dążeniem do nowego zrozumienia charyzmatu Ojca Pio pozwala członkom Grup Modlitwy lepiej zrozumieć powołanie świeckich. Grupy te powstają jako wspólnoty świeckich, wspomagane przez kapłana w formacji i w życiu duchowym. Z tego powodu modlitwa, rodzina i społeczeństwo to sfery, w których w znacznym stopniu mają angażować się Grupy.

Oprócz zalecanych przez Św. Ojca Pio i programowych praktyk wspólnoty (udział w comiesięcznej Mszy Świętej, w adoracji, przystępowanie do sakramentu pojednania, odmawianie różańca), prosi się Grupy, aby w sposób ciągły odnosiły swoje życie do słowa Bożego i zgłębiały naukę katolicką.

Wskazane jest aby Grupy Modlitwy poznany życie św. O. Pio i wiernie go naśladowały. Temu mają służyć spotkania o charakterze formacyjnym i duchowym. Tożsamość Grup Modlitwy w podążaniu drogą duchowości założyciela, Świętego Ojca Pio z Pietrelciny może realizować się w trzech sferach:

MODLITWA – RODZINA – SPOŁECZEŃSTWO

- MODLITWA: głębokie przeżywanie i aktywny udział w liturgii i życiu sakramentalnym, częste rozważanie Pisma Świętego, ciągłe uważne wsłuchiwanie się w nauczanie Kościoła;

- RODZINA: stawanie się cząstką domowego Kościoła, pomoc młodym małżeństwom, świadectwo chrześcijańskiego życia w każdym środowisku, bliskość w cierpieniu, głoszenie wartości ewangelicznych błogosławieństw;

- SPOŁECZEŃSTWO: praktykowanie czynnej miłości w różnych środowiskach zawodowych i miejscach pracy, zwracanie uwagi na świat kultury i media, przeciwstawianie się kulturze śmierci (aborcja, eutanazja, narkotyki, przemoc itd.).