Sakramenty św.

Chrzest święty

Chrzest w naszej parafii udzielany jest podczas Mszy św.:

  • zazwyczaj w II i IV niedziele miesiąca o godz. 11:00 a w czasie wakacji o godz. 10.00
  • w szczególnych przypadkach w czasie ustalonym z ks. Proboszczem
  • jeśli dziecko znajdzie się w niebezpieczeństwie śmierci, powinno być bezzwłocznie ochrzczone przy użyciu skróconego obrzędu w domu lub szpitalu. Gdy dziecko tak ochrzczone wyzdrowieje, rodzice przynoszą je do świątyni parafialnej, by w obrzędzie liturgicznym przedstawić je Kościołowi, spisać akt chrztu i otrzymać błogosławieństwo.
  • przy wyborze imienia dziecka warto pamiętać aby było to imię chrześcijańskie - odnoszące się do świętego patrona,

Spowiedź święta

Sakrament pokuty i pojednania w naszej parafii:

  • codziennie podczas Adoracji Najśw. Sakramentu czyli pół godziny przed wieczorną Mszą św., w niedzielę ok. 15 minut przed Mszą św.
  • Pierwsze piątki miesiąca 15:30–17:00 i 17:30–18:30
  • okolicznościowo (np. z okazji rekolekcji - zobacz w aktualnych ogłoszeniach parafialnych)

Sakrament Eucharystii - Pierwsza Komunia Św.

W naszej parafii uroczystość Pierwszej Komunii Św. ma miejsce w trzecią niedzielę maja o godz. 11.00. Natomiast Rocznica Pierwszej Komunii Św. odbywa się w czwartą niedzielę maja o godz. 11.00.

Sakrament bierzmowania

Sakrament Bierzmowania Młodzież naszej parafii przyjmuje w wyznaczonym kościele dekanatu Tarnów-Zachód.


Informacje dla rodziców młodzieży kl. VIII (2021 r.)

Udzielanie Sakramentu Bierzmowania zaplanowane jest na środę 19 maja 2021 r. godz. 18.00 w kościele pw. „Przemienienia Pańskiego” w Koszycach Wielkich przez Ks. Bpa. Artura Ważnego. Więcej informacji podamy w nieco późniejszym czasie. Trwa pandemia stąd czekamy na rozwój wydarzeń i ewentualne wytyczne Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

Sakrament małżeństwa

Sakrament Małżeństwa w naszej świątyni celebrowany jest w soboty podczas Mszy świętej w terminie ustalonym w kancelarii.

Sakramentu małżeństwa udzielają sobie narzeczeni przed kapłanem, który w imię Chrystusa błogosławi ich związek. Sprawami narzeczonych zajmuje się ks. Proboszcz lub ks. Wikariusz. Wszystkie sprawy przedmałżeńskie i małżeńskie omawiane są w kancelarii parafialnej w terminie wcześniej uzgodnionym.

Sakrament namaszczenia chorych

Sakrament namaszczenia chorych w naszej parafii udzielany jest na życzenie podczas odwiedzin pierwszopiątkowych a także jeśli zaistnieje taka potrzeba „na wezwanie". Uroczyście udzielany jest 11 lutego w Dniu Chorego we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes.

Pogrzeb chrześcijański

Pogrzeby w naszej parafii celebrowane są w kościele parafialnym, w dniu i o godzinie ustalonej w kancelarii. 

Pogrzeb chrześcijański jest obrzędem liturgicznym Kościoła i przysługuje wierzącym i praktykującym członkom wspólnoty parafialnej. Rodzina bądź bliscy zmarłego powinni zgłosić się w kancelarii parafialnej po załatwieniu formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego w Tarnowie oraz w Urzędzie Gminy w Tarnowie; w Koszycach Małych jest Cmentarz Komunalny a jego zarządcą jest Urząd Gminy.

Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszycach Małych