Chrzest święty

Chrzest w naszej parafii udzielany jest podczas Mszy św.:

 • zazwyczaj w II i IV niedziele miesiąca o godz. 11:00 a w czasie wakacji o godz. 10.00
 • w szczególnych przypadkach w czasie ustalonym z ks. Proboszczem
 • jeśli dziecko znajdzie się w niebezpieczeństwie śmierci, powinno być bezzwłocznie ochrzczone przy użyciu skróconego obrzędu w domu lub szpitalu. Gdy dziecko tak ochrzczone wyzdrowieje, rodzice przynoszą je do świątyni parafialnej, by w obrzędzie liturgicznym przedstawić je Kościołowi, spisać akt chrztu i otrzymać błogosławieństwo.
 • przy wyborze imienia dziecka warto pamiętać aby było to imię chrześcijańskie - odnoszące się do świętego patrona,

Formalności:
Rodzice proszą o chrzest dla swojego dziecka osobiście, nie mogą ich w tym zastąpić osoby trzecie. Chcąc ochrzcić dziecko należy:

 • zgłosić się w kancelarii dwa tygodnie przed uroczystością
 • być parafianinem naszej wspólnoty; jeśli mieszkają poza parafią, potrzebna jest zgoda proboszcza parafii zamieszkania, na chrzest w naszej parafii
 • jeżeli pragniemy ochrzcić dziecko poza parafią, potrzebujemy zgody miejscowego proboszcza na chrzest poza parafią.

Rodzice powinni zatroszczyć się, aby ich dzieci zostały ochrzczone w pierwszych tygodniach, możliwie jak najszybciej. Jeśli dziecko znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci powinno być natychmiast ochrzczone (por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 867)

 „Do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się, aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma chrzest należy odłożyć (…) powiadamiając rodziców o przyczynie” (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan.  868)

Dokumenty potrzebne w kancelarii parafialnej:

 • akt urodzenia dziecka z USC,
 • dowody osobiste rodziców
 • dane osobowe wybranych dla dziecka rodziców chrzestnych
 • zaświadczenia dla chrzestnych od swoich proboszczów, że mogą podjąć się tego zadania (przynosimy w dniu chrztu św.); zaświadczenie takie otrzymuje się w parafii aktualnego zamieszkania.
 • zaświadczenia o odbytej spowiedzi rodziców i chrzestnych (przynosimy w dniu chrztu św.)

Do chrztu wymaga się, aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku a chrzest dziecka powinien się odbyć w miarę możliwości w ciągu miesiąca od urodzeniu dziecka.

Chrzestni:
Przyjmujący chrzest powinien mieć chrzestnego. Ma on towarzyszyć rodzicom dziecka w chrześcijańskim wtajemniczeniu, pomagać, aby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie i wypełniał obowiązki wynikające z przyjętego sakramentu.
Do zadania chrzestnego może być dopuszczony:

 • ten kto jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest lub rodziców dziecka
 • ten kto ukończył 16 lat, jest katolikiem bierzmowanym oraz prowadzi życie zgodne z wiarą: modli się systematycznie, uczęszcza na niedzielną Mszę św., prowadzi życie sakramentalne (nie mogą przyjąć tej godności osoby żyjące w związku niesakramentalnym)
 • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej
 • nie jest ojcem i matką dziecka przyjmującego chrzest

 

Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni z grzechu i odrodzeni jako dzieci Boga, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania.