Rada Parafialna

Spotkania: zwoływane według potrzeby duszpasterskiej.

Opiekun: Bogusław Pociask SCJ 

Cel wspólnoty: Rada Parafialna stanowi ciało doradcze, które pod kierownictwem Proboszcza Parafii - w ramach ustawodawstwa diecezjalnego - czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych. Za swój podstawowy cel Rada Parafialna ma współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty. Realizując ten cel animuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, koordynuje prowadzone formy duszpasterstwa, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.