Duszpasterze

ks. Bogusław Pociask SCJ - proboszcz (w parafii od 2019 r.)
I profesja 23.09.1990 r., święcenia kapłańskie 11.05.1996 r., imieniny 23.09

ks. Dariusz Motyka SCJ - wikariusz (w parafii od 2021 r.)
I profesja 21.09.2013 r., święcenia kapłańskie 11.05.2019 r., imieniny 19.12

w parafii pomagają również:

ks. Damian Płatek SCJ - przełożony wspólnoty zakonnej, opiekun Domu Rekolekcyjnego
I profesja 23.09.2001 r., święcenia kapł. 26.05.2007 r., imieniny 26.09;
więcej informacji o Domu Rekolekcyjnym: https://www.facebook.com/domkoszycemale

ks. Bogdan Kuta SCJ prowadzi Duszpasterstwo Młodzieży, misjonarz krajowy
I profesja 24.09.1987 r., święcenia kapł. 22.05.1993 r., imieniny 12.05;
więcej informacji o Duszpasterstwie Młodzieży: http://rekolekcje.scj.pl/

Warto nadmienić, że ks. Damian i ks. Bogdan włączają się w posługę duszpasterską w naszej parafii w miarę swoich możliwości. Z powodu spełnianych obowiązków nie zawsze mogą odprawiać Msze św. w naszym kościele. Niekiedy intencje Mszy św. odprawiane są przez wspomnianych Księży poza parafią (np. Msze św. przyjęte w związku z pogrzebem bądź Msze gregoriańskie).  


Proboszczowie naszej parafii:

Duszpasterze:
1. Ks. Marek Stanisław Dadej SCJ [1972 - 1975] 2. Ks. Marian Banaś [1975 - 1985]  
Proboszczowie:
1. Ks. Jerzy Choczaj SCJ [1985 - 1992],
2. Ks. Jan Romanek SCJ [1992 - 2001],
3. Ks. Zdzisław Jewiarz SCJ [2001 - 2010],
4. Ks. Jerzy Mondel SCJ [2010 - 2019],
5. Ks. Bogusław Pociask SCJ [2019 - …]


Osoby Bogu poświęcone pochodzące z naszej parafii:

KSIĘŻA:

ks. Witold Januś SCJ (sercanin), I profesja 21.09.1989 r., święcenia kapłańskie 20.05.1995 r.
ks. Marcin Januś SCJ (sercanin), I profesja 20.09.1992 r., święcenia kapłańskie 06.06.1998 r.
ks. Bartłomiej Król SCJ (sercanin), I profesja 19.09.1999 r., święcenia kapłańskie 28.05.2005 r.

BRACIA ZAKONNI:

br. Bogdan Borczuch OFM Cap (kapucyn), I profesja 24.09.1995 r., profesja wieczysta – 18.03.2000 r.
br. Stanisław Borczuch OFM Cap (kapucyn), I profesja 15.09.2002 r., profesja wieczysta - 19.03.2007 r.

SIOSTRY ZAKONNE:

s. Urszula Kupczyk OSU (urszulanka) I profesja 28.08.1983 r., profesja wieczysta 11.09.1988 r.
s. Celsa (Józefa) Krakowska (urszulanka) I profesja 07.10.1961 r., profesja wieczysta 07.10.1966 r.
s. Grażyna Niemiec FMM (franciszkanka misjonarka), I profesja - 03.07.2004 r., profesja wieczysta - 17.10.2010 r.

Zachęcamy do modlitwy za osoby Bogu poświęcone pochodzące z naszej parafii oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Dniem szczególnej modlitwy we wspomnianych intencjach jest pierwszy czwartek miesiąca.