serce small

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszycach Małych

  Spowiedź św.

  imagesSpowiedź święta w naszej parafii:

  • codziennie podczas Adoracji Najśw. Sakramentu, czyli pół godziny przed wieczorną Mszą św., w niedzielę 15 minut przed Mszą św.
  • w pierwsze piątki miesiąca - pół godziny przed Mszą św. (godzina rozpoczęcia spowiedzi zależy od czasu letniego bądź zimowego tzn. godziny odprawiania Mszy św.)
  • okolicznościowo (np. z okazji rekolekcji parafialnych, Adwentu, Wielkiego Postu itd. - zobacz w ogłoszeniach duszpasterskich) 

  Wielką pomocą w kształtowaniu relacji z Bogiem jest systematyczna spowiedź np. z okazji I piątku miesiąca. Bóg w tym sakramencie przebacza nam grzechy oraz umacnia do walki ze złem. Bez regularnej spowiedzi trudno wyobrazić sobie postęp duchowy chrześcijanina.

  Każdy z nas powinien, przynajmniej w okresie wielkanocnym przystąpić do sakramentalnego pojednania się z Bogiem, gdyż „u tych, którzy przyjmują sakrament pokuty z sercem skruszonym i z pobożnym nastawieniem, zwykle nastają po nim pokój i pogoda sumienia wraz z wielką pociechą duchową” (KKK 1468).

  Bywają sytuacje kiedy ktoś w pierwszy piątek ze zrozumiałych względów opuści nabożeństwo w kościele (czas epidemi i ograniczenia w przemieszczaniu się). W tym przypadku nie musi „od nowa” rozpoczynać dziewięciomiesięcznego cyklu nabożeństw ponieważ opuszczenie pierwszego piątku w takiej sytuacji nie jest zaniedbaniem! Gdy tylko minie czas pandemii i znowu będzie można uczestniczyć w nabożeństwach w kościele, wtedy będzie można kontynuować nabożeństwo bez konieczności rozpoczynania go na nowo. Oczywiście zachęca się do niepoprzestawania na jednorazowym „zgromadzeniu” dziewięciu pierwszych piątków miesiąca. Warto w dalszym ciągu przystępować do spowiedzi i Komunii św. tzn. praktykować pierwsze piątki miesiąca.

  Zdarza się, że dzieci i młodzież, odprawiające pierwsze piątki miesiąca, przychodzą do sakramentu pokuty (w I piątek), a po spowiedzi i otrzymaniu podpisu w indeksie wychodzą z kościoła (bez przyjęcia Komunii św). W praktykowaniu I piątków miesiąca najważniejsze jest przyjęcie Komunii św. właśnie w tym dniu; spowiedź może mieć miejsce wcześniej, np. w czwartek). W przypadku dzieci pięknym świadectwem jest postawa rodziców, którzy nie tylko zachęcają je do spowiedzi ale dają przykład - spowiadając się.

  Przygotowanie do spowiedzi świętej

  Św. Jan Paweł II tak poucza i modli się: „Grzech, będąc obrazą świętości i sprawiedliwości Bożej oraz odrzuceniem osobistej przyjaźni, jaką Bóg okazuje człowiekowi, wywołuje dwojaki skutek. Jeśli jest to grzech ciężki, pozbawia człowieka komunii z Bogiem i w konsekwencji wyklucza go z udziału w życiu wiecznym. Jednakże skruszonemu grzesznikowi Bóg w swoim miłosierdziu wybacza ciężki grzech i daruje mu «karę wieczną», którą musiałby ponieść”.

   „Pomóż nam, Boże, odkryć ponownie i na nowo przeżyć sakrament pokuty w jego najgłębszym sensie. Pomóż przyjąć wezwanie do prawdziwego nawrócenia i podjąć je w łączności z Chrystusem Odkupicielem człowieka. Niech nasze nawrócenie będzie pełne - niech obejmie aspekt „negatywny”, czyli wyzwolenie z grzechu, jak i aspekt „pozytywny”, to znaczy wybór dobra ukazanego i pogłębionego przez Ewangelię. Niech nasze nawrócenie wyda owoce: niech zaowocuje w nas chrześcijańską miłością. Niech wypełni się nią nasza codzienność we wszystkich latach trzeciego milenium”.

  Obrzędy pokuty pouczają (§ 6). „Chrześcijanin, który po grzechu pod wpływem Ducha Świętego przystępuje do sakramentu pokuty, powinien przede wszystkim całym sercem nawrócić się do Boga. To wewnętrzne na­wrócenie serca, zawierające żal za grzechy i postanowienie nowego życia, wyraża się przez wyznanie grzechów wobec Kościoła, przez należyte zadośćuczynienie i poprawę życia”. 

  Pięć warunków dobrej spowiedzi św.:

  • Rachunek sumienia - mam dokładnie zbadać stan swojej duszy od ostatniej dobrej spowiedzi; cenną pomocą są pytania nawiązujące do poszczegolnych przykazań - oczywiście ksiażeczka i znajdujące się w niej pytania powinny być dopasowane do wieku.
  • Żal za grzechy - mam szczerze żałować za wszystkie swoje grzechy; motywem żalu doskonałego jest miłość ku Bogu a nie świadomość czekającej mnie kary.
  • Mocne postanowienie poprawy - mam szczerze postanowić, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby w przyszłości unikać wszystkich grzechów. 
  • Szczera spowiedź - mam wyznać Bogu wobec kapłana wszystkie moje grzechy ciężkie. 
  • Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu - mam wykonać pokutę, którą wyznaczy mi spowiednik oraz naprawić wyrządzone bliźnimu krzywdy.

  Zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla uzyskania stanu łaski uświęcającej wierny »jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej« (KPK kan. 916).

  Parafia
  pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
  w Koszycach Małych

  Główna 45, 33-111 Koszyce Wielkie,

  Kontakt telefoniczny:
  Kancelaria tel. 14 634-04-99 lub 14 634-01-20

  Poczta e-mail: koszyce_male(at)diecezja.tarnow.pl


  Msze św. w dni powszednie
  18.30 (okres zimowy 17.30)
  Adoracja Najśw. Sakramentu każdego dnia pół godziny przed wieczorną Mszą Świętą – w tym czasie jest możliwość spowiedzi.

  Msze św. w niedzielę
  7:30, 9:15, 11:00, 16:30
  w okresie wakacji 7:30, 10:00, 16:30

  Przed wieczorną Eucharystią Nieszpory, bądź inne nabożeństwo okolicznościowe (Gorzkie Żale itd.)

   

  kosciol maly

  ul. Główna 45, 33-111 Koszyce Małe;  koszyce_male(at)diecezja.tarnow.pl; 14 634 04 99

  Please publish modules in offcanvas position.